Gölcük İlçesi Mekansal Geliştirme Stratejilerinin Belirlenmesi

Gölcük Vizyon 2023 İmar ve Şehircilik Projeleri kapsamında başlanan ilk projelerden Mekansal Geliştirme Stratejilerinin Belirlenmesi Projesi, ülkemiz planlama yaklaşımında oldukça yeni bir fikir olan stratejik mekansal planlamanın ilçe düzeyinde çevresel, sosyo-ekonomik ve fiziksel hedeflerin yorumlandığı kentsel mekanların gelişmesini sağlayacak mekansal geliştirmestratejileri olarak uygulanmasıdır. İlçe bütününde katılımcı süreçlerle belirlenmiş bir kent vizyonu çerçevesinde belirlenecek mekansal stratejiler ve bu stratejiler sonucu mekan organizasyonuna yönelik düzenlemeler(eylem planları); bölgenin doğal, fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarının  sürdürülebilir, yaşanabilir ilkelerini sağlayacak yaşamçevrelerinin gelişimine katkıda bulunacaktır. Böylece yerel, kendi özgün değerleri ve dinamikleriyle ve aynı kapsam ve içerikteki planlama süreçleriyle kendi gelecek vizyonunu oluşturabilecek ve yerel gelişimini sağlayabilecektir.

Projeyi tanıtıcı sunum için tıklayınız.

Proje önerisi için tıklayın

Web Tasarım