Gölcük Vizyon 2023 Ana Teması

Gölcük Vizyon 2023 projesinin ana teması; Cumhuriyetimizin 100. yılında, Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda,  teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir "refah toplumu" yaratmaktır.  Bu düşünceden yola çıkarak aşağıda belirlenen proje başlıkları ile Gölcük Kentinin toplumsal refahının artırılması ana tema olarak belirlenmiştir.

Gölcük Vizyon 2023 aşağıdaki proje başlıklarından oluşmaktadır.

Web Tasarım